Als u uw woning op een duurzame manier wilt verwarmen kunt u gebruik maken van een warmtepomp installatie. Een warmtepomp functioneert samen met uw CV installatie of in plaats van uw CV installatie. De warmtepomp installatie onttrekt warmte aan het grondwater of aan de lucht, afhankelijk van het soort warmtepomp. Tevens zijn er bepaalde warmtepompen die tegelijkertijd kunnen functioneren als mechanische ventilatie, wat de luchtkwaliteit van uw woning ten goede komt. Een warmtepomp is een duurzame oplossing voor het verwarmen van uw woning, waardoor u flink kunt besparen op uw maandelijkse energiekosten. Daarnaast zorgt een warmtepomp voor een lagere CO2-uitstoot.

Werking warmtepomp

Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht of het grondwater om de gewenste temperatuur te krijgen. Het principe is vergelijkbaar met een omgekeerde koelkast. De warmte die de warmtepomp uit de bron onttrekt wordt vervolgens gebruikt om uw woning te verwarmen, vaak in de vorm van vloerverwarming. In de meeste gevallen kan de warmtepomp ook zorgen voor warm water. De modernere warmtepompen kunnen in de zomer ook ingezet worden als koeling. De warmtepomp haalt dan de koude uit de buitenlucht of het grondwater.  

Soorten warmtepompen

lucht-waterwarmtepomp

Bij een lucht-warmtepomp wordt de warmte onttrokken aan de buitenlucht. Dit wordt verder opgewarmd en afgegeven aan het water dat gebruikt wordt om uw woning te verwarmen of van warm water te voorzien. Bij de installatie van een lucht-warmtepomp hoeft er niet te worden geboord of gegraven. Er wordt een buitenunit geplaatst op een beschutte plek. Deze warmtepomp is dan ook uitzonderlijk geschikt voor bestaande woningen.

lucht-luchtwarmtepomp

Bij een lucht-luchtwarmtepomp wordt de warmte onttrokken aan de buitenlucht. Deze wordt door een compressor verwarmd, waarna de warme lucht uw woning verwarmd door de binnenunit. Met deze warmtepomp is het niet mogelijk om u in warm water te voorzien. Wel is deze warmtepomp uitermate geschikt voor koeling tijdens de zomermaanden.

water-waterwarmtepomp

Bij een water-waterwarmtepomp wordt de warmte onttrokken aan het grondwater. De warmte wordt uit het grondwater onttrokken, waarna het koude water weer de grond in gaat. Voor deze warmtepomp moet geboord of gegraven worden, waardoor deze warmtepomp met name toegepast wordt bij nieuwbouwwoningen. De diepte van de pompput is afhankelijk van de diepte van het grondwater. Een water-waterwarmtepomp is duurder in aanschaf, maar levert wel het hoogste rendement op. Het kan tevens gebruikt worden voor warm water en voor koeling. Wel moet rekening gehouden worden dat er een vergunning nodig is.

Voorwaarden woning

De levensduur van een warmtepomp is ongeveer 15 jaar. Dit is vergelijkbaar met een gewone HR-ketel. Een warmtepomp functioneert het beste bij gematigde temperaturen. Een HR-ketel geeft ongeveer 85 °C af, waar een warmtepomp maar ongeveeer 45 °C afgeeft. Daarom kunt u een warmtepomp het beste combineren met een lagetemperatuur-verwarming, zoals vloerverwarming. Verder verbruikt de warmtepomp ook stroom. In de meest ideale en duurzame situatie maakt u gebruik van zonnepanelen, zodat u de stoom ook zelf op kunt wekken.

Verder moet uw woningn ook aan een aantal voorwaarden voldoen om een warmtepomp te installeren en ook daadwerkelijke energiebesparend te zijn:

  • uw woning moet goed geisoleerd zijn om een hoger rendement te halen.
  • uw woning moet beschikken over een lagetemperatuur-verwarmingssysteem, omdat de warmtepomp niet in staat is heel hoog te verwarmen zoals een moderne HR-ketel.
  • u moet over voldoende ruimte beschikken voor de plaatsing van de warmtepomp.
  • wanneer u een lucht-waterwarmtepomp of een lucht-luchtwarmtepomp wilt plaatsen, moet uw woning beschikken over ventilatiekanalen. Deze warmtepompen beschikken ook over mechanische ventilatie.

Hoeveel kunt u besparen

Door gebruik van een warmtepomp kunt u uw energiekosten verlagen met 25 – 50%. Tevens kan een warmtepomp gekoppeld worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, waardoor uw woning zelfs energieneutraal gemaakt kan worden.

De kosten van de aanschaf en installatie van een warmtepomp zijn erg afhankelijk van uw woning en varieren tussen de € 2.500,- en € 15.000,-. Daarnaast is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor een investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE). Op de site van de Rijksoverheid leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om deze subsidie te krijgen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de installatie, het gebruik of de aanleg van een waterpomp, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons.

-->